Arkiv

Smått och gott ur Margaret Howitt: Ett år hos Fredrika Bremer 

Från mars 1863: 

"En afton voro två unga elever från seminarium, Louise och Ottilia, bjudna till mamsell Bremer [...] Under aftonen betraktade vi den rika samling gravyrer och fotografier som Fredrika Bremer fört med sig från sina utländska resor. Hon gaf var och en av sina gäster stora, pressade anemoner, vilka hon sjelf plockat i Grekland, där de växa ymnigt om våren. Medan vi roade oss härmed förbereddes det underbara fenomenet med Jericho-rosen. Den visades för hennes gäster straxt efter deras ankomst, der den stod i sin vas i salongen, fullkomligt med utseende af en förtorkad risqvist, de små qvistarna kala och gulnade samt skrumpna. Och nu, sedan den en halftimme legat i ett fat med vatten, befanns den till allas nöje och öfverraskning vara förbytt i en lefvande planta; dess små grenar och den lilla kraftiga roten hade svällt; hela växten var ej längre gulnad utan af en mörk grönbrun färg med små fina blad och röda blommor. Den drack lif genom alla porer. Här finns en ännu mycket större Jericho-ros, men den fordrar två timmar i vatten och är, då den slår ut, fastän mycket större, icke så fullkomlig i sina detaljer. Båda hafva oräkneliga gånger blifvit återväckta till lifvet, utan att synas mattas eller lida deraf. Kungliga familjer eger ock ett exemplar som Fredrika Bremer anskaffat". 

Och så ett par rader om årstiden: 

"Fastlagen är inne, - en tid som härstädes bemärkes genom att altardukar och messkåpor äro af svart sammet och att vi hvar tisdag till andra rätten vid middagen får hvar sin stor semla, fylld med mandelmassa och som ätes med varm mjölk, socker och kanel. Denna anrättning tog början med fettisdagen, en dag som dessutom utmärker sig genom gåfvor vänner emellan af små björkqvistar, hopbundna till ett ris, och hvar och en prydd med en brokig fjäder i toppen. Torget lyste öfverallt af dessa fastlagsris".

Rapport från ett härligt evenemang i Österhaninge kyrka

Lördagen den 14 december 2019 kl 18 arrangerade Svenska kyrkan i Haninge, i samarbete med Årstasällskapet, årets julkonsert i Fredrika Bremers anda. 

Det var en magiskt ruskig decemberkväll och svart som i en säck ute, bara på den Bremerska familjegraven lyste en praktfull julros vit i flackande gravljussken. Iskallt regn öste ner, lika mycket i sidled som uppifrån i blåsten, men inne i Österhaninge kyrka var ljus och värme. 

Årstasällskapets Björn Winiger och Lena Schultz, som stod vid dörren och delade ut program och hälsade alla välkomna, kunde med viss förvåning och stor förtjusning konstatera att publiken ändå modigt strömmade till. Rekord enligt kyrkvaktmästaren, så roligt!

Efter Lenas korta välkomstord, som lämpligt nog handlade om svåra stormar i Fredrika Bremers liv och hur hon fann ro och stillhet i Österhaninges vackra medeltidskyrka, följde en underbar musikupplevelse med sång- och spelglädje och genomgående högsta kvalité från början till slut. Vi fick alla sjunga med både en och två gånger och uppläsningen av Selma Lagerlöfs berättelse "Mamsell Fredrika" blev stämningsfulla, lagom korta avbrott i musicerandet.

Sällskapets blomster och hjärtans tack till de ansvariga för den här kvällen följdes så av en stunds småprat och mingel "under läktaren", där glögg, pepparkakor och mandariner bjöds på löpande band innan kyrkbussen avgick. Då fick vi också god hjälp av Sällskapets tidigare sekreterare, Margareta Runqvist. 

Det var min första Fredrika-konsert och den gav mersmak. Vi hoppas verkligen att den här traditionen nu är här för att stanna och ser redan fram emot nästa gång. /Lena S

Julen 1863, ur Margaret Howitt: Ett år hos Fredrika Bremer.

”Straxt efter middagen den 24 December gick tant Fredrikas tjenarinna Sara ut på torget för att köpa åt oss den vackraste gran på sin träfot, som hon kunde finna. Marken och alla hustak voro täckta med djup snö. Många månglerskor sutto i stora fastager som voro ställda på ända och hade en dörr upphuggen på ena sidan samt en stol derinne. Der satt en qvinlig Diogenes, rätt varmt och lugnt, och sålde sitt småkram. Denna dag var hvarenda vrå av detta torg upptagen af julgranar, leksaker, pepparkakor och julbullar.”

 

Kl 18 ges den traditionsenliga Fredrika Bremers julkonsert med uppläsning av Selma Lagerlöfs novell ”Mamsell Fredrika” (ur novellsamlingen Osynliga länkar) som utspelar sig i och vid Österhaninge kyrka. Organist Mikael Fahlstedt är ansvarig för programmet som utgår från den sista konserten Fredrika Bremer ordnade på Årsta slott under julen 1865, i år med nya inslag. Fri entré. Välkomna!

    VIKTIGT EXTRA ÅRSMÖTE FREDAG 25 OKTOBER  2019!

Tid: Kl. 10.15 - 13 
Plats: Årsta slott

Enda punkt på dagordningen är nytt försök att bilda styrelse (eftersom ingen sådan kunde ordnas vid årsmötet i april).

Viktigt att så många som möjligt kommer - detta möte handlar om sällskapets förnyelse och framtid!

Kommunikationer: Pendeltåg 43 från Stockholm City 9.01. Byte till buss 846 I Västerhaninge, avgång mot Årsta slott 9.40. Ankomst Årsta slott 10.02. 
Återfärd 13.08, 14.06, 14.56 från Årsta slott med buss 846.


                             HÄNT SEN SIST Årsmöte i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier

ägde rum lördag den 27 april 2019 på

Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Stockholm.

 

Mötet började kl. 12.15 med härlig musik från olika sekler. Spelade gjorde stråkelever från Haninge musikskola under ledning av violinpedagogen Gunlög Brandin. 

Efter musiken höll Ellinor Melander (första arkivarie vid Riksarkivet och fil. dr i idéhistoria) föredrag om Fredrika Bremer-statyn i Humlegården, Hilda Sachs och statyprojektet. En spännande och tankeväckande berättelse om Hildas och andras kamp för att ro projektet i land. 

Kl. 13.30 började årsmötet. Då ordförande Gunnel Furuland och 5 ledamöter i styrelsen hade aviserat sina avgångar hade valberedningen haft en synnerligen problematisk uppgift. Hur hitta ny ordförande och 5 nya ledamöter? Det hade inte gått, visade det sig, men valberedningen hade ändå ett konstruktivt förslag till årsmötet: 

Årsmötet ajourneras till oktober. 

De nuvarande ledamöterna ombeds sitta kvar i en interimsstyrelse. 

En utomstående person, Ingrid Östlund, ekonomireporter och radio- och tv-producent bl.a., var vidtalad att hjälpa till att hitta en väg framåt för föreningen. 

Valberedningens förslag antogs med tacksamhet av de närvarande. Det beslutades att mötet skulle ajourneras. 

Innan mötet avslutades utsågs Gunnel Stenqvist till hedersmedlem i Årstasällskapet. Gunnel har gjort synnerligen stora insatser för sällskapet, som styrelsemedlem och sedan som ordförande. 


Efter årsmötet gick vi gemensamt till Grillska Huset, Stortorget 3 för fika på egen bekostnad.

 

På kvällen den 27 april  var Årstasällskapet medarrangör på Nordiska museet under Kulturnatten i programinslaget ”De drog till London”. Varför reste Fredrika Bremer till London 1851? Skribenten Barbro Hedvall och modehistorikern och anglofilen Erika Lunding samtalade kunnigt och roligt om hur London lockat författare och kulturintresserade personer. Vad är det i den brittiska livsstilen som har sådan dragningskraft? 

GENOMFÖRDA EVENEMANG HÖSTEN/VINTERN 2018
Lördagen den 8 december 2018 kl. 18.00 gavs den traditionsenliga konserten i Österhaninge kyrka                          

 - med sång och musik som Fredrika Bremer uppskattade och uppläsning av Selma Lagerlöfs novell ”Mamsell Fredrika”. Konserten är baserad på Fredrikas sista musikafton på Årsta slott julen 1865. En oförglömlig kväll med eminenta insatser av Gunvor Joelsson, recitation, Gunilla Franklin, sång och Mikael Fahlstedt, orgel och piano.  


Efter konserten blev det samkväm i församlingshemmet med glögg och pepparkakor. 


Arr.: Svenska kyrkan i Haninge i samarbete med Årstasällskapet, Haninge kultur och ABF Södertörn. 


                GENOMFÖRDA EVENEMANG HÖSTEN 2018

Söndagen den 28 oktober                                

Litterär matiné på ABF-huset, Sveavägen 42 i Stockholm: 

Återuppförande av den dramatisade dialogen Kungsköping versus Wadköping - Fredrika Bremer möter Hjalmar Bergman, med utgångspunkt från Fredrika Bremers Hertha (1856) och Hjalmar Bergmans Vi Bookar, Krokar och Rothar  (1912). Bägge är stadskrönikor och har nära kopplingar till Örebro. Dialogen är skriven av Gunnel Furuland, ordförande i Årstasällskapet. Huvudpersonerna gestaltades som tidigare av Pär Bäckman/Hjalmar och Charlotta Åkerblom/Fredrika. Furuland agerade Klara Johanson som sammanbindande.


Onsdagen den 19 september, Fredrikadagen:

Årstasällskapet presenterade ett nytillskott i sin skriftserie: 

"Att levandegöra ett kulturarv – Fredrika Bremer och Årsta slott. Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 30 år"


Plats: Fredrika Bremergymnasiet i Handen, Dalarövägen 64. 

Evenemanget ingick som en av programpunkterna för Fredrikadagen 2018 som genomförts på skolan. 

Medverkande: Christine Arvidsson, biträdande rektor, 

Christer Ehnemark, vice ordförande i Årstasällskapet, 

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande och 

författaren Gunnel Stenqvist.


Arr.: Årstasällskapet i samarbete med Fredrika Bremergymnasiet, ABF Södertörn och Haninge kultur.

                                     SOMMAREN 2018                        

I sommar visades slottet med Fredrika Bremer-våningen vid två tillfällen av guider från Årstasällskapet, med särskilt fokus på Fredrika Bremer:
Söndagarna 24 juni och 5 augusti kl 13.30 - 15.00

                                        VÅREN 2018

Årstasällskapets årsmöte

hölls lördagen den 21 april i Haninge kulturhus i Handen.    

Efter en gemensam lunch lyssnade vi till ett intressant 
redrag av Ove Bring på temat "Kvinnorna och freden".

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, talade, framförallt om Fredrika Bremer, utifrån sin senaste bok, 
Kvinnor och kungar: om krig och fred: fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid. 
Den handlar om säkerhetspolitik och idéhistoria, om kvinnor med starka idéer och kungar med viss makt. Fem Bernadotters roll i utrikespolitiken kombineras med kvinnor som Mary Wollstonecraft, Fredrika Bremer, Bertha von Suttner och Elin Wägner, och deras bidrag till fredsrörelsen.

Därefter följde årsmötet.
Bo Malmsten ledde förhandlingarna. 
Gunnel Furuland omvaldes som ordförande. 
Avgående styrelseledamöterna Margaretha Westman och Elin Engström avtackades och en ny ledamot välkomnades, Christer Ehnemark. Övriga styrelseledamöter omvaldes.

Samarrangemanget mellan Årstasällskapet och Hjalmar Bergman Samfundet lördagen den 14 april i Örebro

blev en stor succé!

Talpjäsen
Kungsköping versus Wadköping - Fredrika Bremer  möter Hjalmar Bergman, författad av Gunnel Furuland, framfördes i Örebro länsmuseums hörsal. 
I rollerna: Charlotta Åkerblom som Fredrika B, Pär Bäckman som Hjalmar B och Gunnel Furuland själv i rollen som Klara Johanson (KJ). 
Den dramatiserade dialogen ägnas Fredrika Bremers Hertha (1856) och Hjalmar Bergmans Vi Bookar, Krokar och Rothar (1912). Bägge är stadskrönikor med nära kopplingar till Örebro.

____________________________________________________

                           SISTA PROGRAMMET FÖRRA ÅRET

                                   9 DECEMBER 2017  

       FREDRIKA BREMERS JULKONSERT MED RECITATION

                                                                                 Foto: Wikipedia

Plats: Österhaninge kyrka     

Gunilla Franklin, sång och Mikael Fahlstedt, orgel & piano.
Uppläsning av Selma Lagerlöfs novell "Mamsell Fredrika":   Gunvor Joelsson, recitation. Fri entré. 

Efter konserten samling i församlingshemmet med glögg och pepparkakor. 

Arrangörer: Österhaninge församling i samarbete med Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier. 
Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn.

______________________________________________________                                      


Vid EXTRA ÅRSMÖTE på Årsta slott söndagen den 29 oktober avtackades avgående ordföranden Gunnel Stenqvist varmt för de stora insatser hon gjort för sällskapet. 
Till ny ordförande valdes Gunnel Furuland. 
Till styrelsen valdes Gunnel Algotson och Gunnel Stenqvist. 

______________________________________________________ROMANEN SOM TOG FAJTEN MED PATRIARKATET


                                                                              Foto: Wikipedia.

Carina Burman publicerade måndagen den 29 maj i år en intressant artikel i Svenska Dagbladet om Fredrika Bremers Hertha.

TIDIGARE PROGRAM 2017

                         

                                  SÖNDAG 10 SEPTEMBER 2017 

     KULTURARVSDAGEN OCH FREDRIKADAGEN PÅ ÅRSTA SLOTT
          Årets tema är "Natur och kulturarv - miljö med möjligheter"

Med Fredrika Bremer från Norrland till Kuba: professor Heidi Hansson, Umeå universitet, föreläser under rubriken "Ljusets rike: Fredrika i Norrland".

Maria Llerena från Kuba berättar om Fredrika Bremer på Kuba och framför en conga till hennes ära.

Visning av Fredrika Bremer-våningen och vandring längs Fredrikaslingan i slottsparken. Fri entré.

Slottsrestaurangen (www.arstaslottgastronomi.se) är öppen kl. 12.00 - 17.00.

Till Årsta slott reser man kommunalt med pendeltåg till Västerhaninge, sedan med buss 846 till slottet.

Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn

_______________________________________________________________

       

VID ÅRSMÖTET PÅ ÅRSTA SLOTT LÖRDAGEN DEN 29 APRI 2017

välkomnades Agneta Pleijel som hedersledamot i sällskapet.

Unga stråkar från Haninge musikskola framförde musik från tre sekel (1600-, 1700- och 1800-tal) till hennes ära!


Projektet Bremers budskap avslutades 2016 med programmet nedan och övergår nu till Fredrika Bremergymnasiet med styrelseledamoten Christine Arvidsson, bitr. rektor vid gymnasiet, som projektledare. Mer information kommer inom kort.

Bremer i Handen onsdag 14 december 2016 kl. 15.00  i Haninge kulturhus.

Vernissage där barnen/ungdomarna visade upp vad de målat och skrivit under årets workshoppar. Elever från Estetiska programmet deltog med bilder, sång och musik. Cirkelledaren Ulla-Carin Nyquist fanns på plats och mycket mer hände under eftermiddagen – allt i Fredrika Bremers anda. Vi vände oss främst till barn och unga men alla var välkomna!

Ett samarbete mellan Årstasällskapet, ABF
Södertörn och Fredrika Bremergymnasiet.

             

                             Årsmöte i april 2016 på Årsta slott

Kl 12.30 - 13.30 Årsmöte      

Kl 13.45 - ca 15.15 Program   
"Föremål berättar":  Ättlingar till Fredrika Bremers syster Charlotte berättar om och visar släktklenoder som tillhört Fredrika Bremer och aviserar en donation.  Musik: Thomas Rudberg, diplomstudent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, framför på slottsflygeln Sonat no. 15 "Pastoral" av Ludwig van Beethoven.   

De som önskade deltog i en kort guidad visning av slottet och Fredrika Bremer-våningen.                                               

KULTURPARKSFESTIVAL MED MUSIK, TEATER, DANS         OCH FREDRIKA BREMER

Lördag 11 juni kl. 13.00 – 22.00 håller ABF Södertörn tillsammans med övriga föreningar i Kulturparken en Kulturparksfestival med musik, teater, dans och ätbart i Folkparksområdet i Handen.

                                

Kl. 17.10 -17.40 framförs sånger av gruppen Touch från skivan ”Morgon i Georgia” baserad på Fredrika Bremers liv med text och musik av Ulla-Carin Nyquist. Medverkande Ulla-Carin Nyquist och Tessan Milveden, sång, Leo Malmer, bas samt Christer Langborn, gitarr. Vi har också ett bokbord. För programmet se www.sodertorn.abf.se och www.fredrikabremer.net

 

Onsdag 7 september Bremer i Brandbergen, en workshop som ingår i Demokrativeckan i Haninge (Lokal: Bio Cosmopolite, Brandbergen).

Lördag 10 september kl. 12.00 – 17.00 deltar vi sedvanligt i Haningedagen – i centrala Handen. Läs mer på Haninge kommuns webbplats www.haninge.se. Vi kommer som vanligt att visa upp oss med ett bokbord.

Söndag 11 september kl. 14.00 – 16.00 Kulturarvsdagen 2016 Ordnar vi ett program på Årsta slott. Årets tema är Tidens rörelser t.ex. kvinnorörelsen. (Se www.raa.se)

Söndag 25 september och varje söndagem i oktober ordnar DELS Sällskapsliv på ABF Stockholm, Sveavägen 41 i Stockholm. Olika medlemssällskap i DELS svarar för programmen. (www.dels.nu)

Måndag 7 november med början kl. 18.00 ser vi fram emot en stor begivenhet – att kunna högtidlighålla den efterlängtade nya kommenterade utgåvan av romanen Hertha. Romanen ges ut av Svenska Vitterhetssamfundet som tidigare givit ut andra kommenterade verk av Fredrika Bremer. Litteraturforskarna docent Åsa Arping och fil. dr Gunnel Furuland – båda medlemmar i Årstasällskapet – är utgivare och redogör i en fyllig inledning samt i kommentaren för romanens tillkomst, utgivning och mottagande och redogör för forskning kring Hertha samt förklarar svårbegripliga ord och företeelser i utgåvans ord- och sakförklaringar. De har utfört ett omfattande arbete och de kommer, tillsammans med inbjudna föreläsare m.fl, att medverka i evenemanget. Högtidligheten äger rum i Börssalen, Svenska Akademien. Reservera kvällen.

Söndag 4 december kl.18.00 Fredrikas julkonsert med uppläsning av Selma Lagerlöfs novell Mamsell Fredrika (ur novellsamlingen Osynliga länkar). Succé i repris för er som missade detta enastående evenemang förra året! Ett arrangemang av Österhaninge församling i Fredrika Bremers Österhaninge kyrka. Detta program har blivit möjligt genom vår adjungerade styrelseledamot kyrkoherde Krister Stenberg. Församlingens organist Mikael Fahlstedt är ansvarig för programmet som utgår från den sista konserten Fredrika ordnade på Årsta slott julen 1865. För att underlätta tillgängligheten kommer det i år att gå abonnerad buss från olika platser i Haninge. Arr. Österhaninge församling i samarbete med Årstasällskapet. Reservera kvällen.


   Stockholm HALL OF FAME på Arlanda vill ge        resenärerna ett personligt välkomnande. 

Ett bildgalleri,  i terminalerna 2 och 5, består av 93 porträtt - hälften av dem helt nya. Där hänger nu bl. a. rapparen Petter, Amelia Adamo, Nacka Skoglund, Monica Zetterlund, Folke Bernadotte - och Fredrika Bremer.    

 Välkomna att besöka henne i bagagehallen i terminal 2!


"Gunnel Stenqvist tilldelas Haninge kommuns meritstipendium för 2015 för sitt mångåriga och hängivna arbete att bevara och aktualisera det rika arvet efter författaren och kulturpersonligheten Fredrika Bremer”.                         

PRESENTTIPS!

 Presenter i Fredrikas tecken!Fredrika Bremer som bokstöd, hennes roman En dagbok,  vår bok Årsta slott - en kulturskatt i Haninge, vår "lilla rosa" Ett år hos Fredrika Bremer  av Margaret Howitt, andra böcker av och om Fredrika Bremer, kort med hennes teckningar, jubileumsglaset = Eino Mäkeläs kopia av Fredrikas medicinglas m.m.  - allt detta finns att köpa till bra priser vid våra möten och på Årsta slott. Årsta slott säljs också i Akademibokhandeln i Haninge C.En slant på Nordeas sparkonto 4105 17 30739 är ett välkommet sätt att bidra till vårt Fredrikastipendium.                                                                                                                             

DETTA HÄNDE 2015                                            

KONSERT OCH UPPLÄSNING 5/12                           

Lördag 5 december arrangerade Österhaninge församling i samarbete med oss en konsert i Österhaninge kyrka till minne av Fredrika Bremers död för 150 år sedan. Sångsolist: Gunilla Franklin. Organist: Mikael Fahlstedt. Konserten baserades på Fredrikas sista musikafton på Årsta slott julen 1865. Helena Edlund läste ur Selma Lagerlöfs novell Mamsell Fredrika (ur Osynliga länkar).  Fredrika Bremer dog på Årsta slott nyårsaftonen 1865 och är begravd på Österhaninge kyrkogård. Hennes grav har genom församlingens försorg restaurerats och en informationsskylt med text av Årstasällskapet har satts upp. Före konserten lades en krans ner på graven.Programmet var ett samarbete mellan Österhaninge församling och Årstasällskapet samt Haninge kultur och ABF Södertörn.                                                            INVIGNING AV ÅRSTA SLOTTSSTIG 10/10 Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, invigningstalade och Clara Stenqvist, sällskapets yngsta medlem, klippte bandet.  Gruppen Drakeld musicerade - Agnes Almström sjöng vackert medeltida visor och Martin Ahlsén spelade inlevelsefullt på gitarr. En levande smedja förevisades av smeden Martin. Härliga strömmingssmörgåsar, varm korv och dryck serverades. Stigen berättar om traktens långa historia, om slottet och om Fredrika Bremer. Det finns 2 vandringar: Fornstigen i slottets vackra vidare omgivningar och Fredrikaslingan i den romantiska slottsparken. Den senare är tillgänglig även för personer med nedsatt rörelseförmåga. Stigen är producerad med Årstasällskapet som projektledare och i samarbete med Roger Wikell, Mattias Pettersson, Clara Stenqvist och Haninge kommun. Med stöd av Haninge kommun och Länsstyrelsen Stockholm.                                                                  FREDRIKADAGEN 19/9 på Årsta slottMedlemmar och andra intresserade välkomnades till ett jubileumsseminarium som gav olika infallsvinklar på hur Fredrika Bremer blivit belyst under de 30 år då Årstasällskapet verkat. Moderator var Barbro Hedvall. Efter välkomnande av Årstasällskapets ordf. Gunnel Stenqvist och Haninge kommunstyrelses ordf. Meeri Wasberg inledde Agneta Pleijel med  "Tankar om Fredrika som filmgestalt" och diktläsning. Därefter följde föredragen: Birgitta Holm: "Romanens mödrar och den tidiga kvinnoforskningen." -  Carina Burman: "Mitt nittiotal med Bremer - biografin och breven." - Sam Holmqvist: "Könsväxlingar under 1800-talet - morgondagens Bremerforskning."Sånger från skivan "Morgon i Georgia", baserad på Fredrika Bremers liv, med text och musik av Ulla-Carin Nyquist, framfördes av gruppen Touch (Ulla-Carin Nyquist, Tessan Milveden, Ola Johansson och Christer Langborn).Därefter fick vi lyssna till Birgitta Wistrand från Fredrika Bremer Förbundet, om "Självglömmandets skaparkraft" och Anna Nordlund, Selma Lagerlöf-sällskapet, om "Fredsfrågan hos Bremer, Lagerlöf och Wägner". Barbro Hedvall sammanfattade och avslutade. Arr: Årstasällskapet i samarbete med Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge Riksteaterförening. Med stöd av Svenska Akademien.                                                                ÅRSMÖTE  25/4 på Årsta slottI samband med årsmötet spelades pjäsen Fredrika Bremer vs Malla Silfverstolpe. En liten pjäs om minneskonst utifrån en brevsamling. Manus: Gunnel Furuland. Medverkade gjorde skådespelarna Charlotta Åkerblom och Veronica Dahlström. Dessutom framträdde Anna Bohlin och Stefan Nymark med sång och musik på flygel. Med detta program ville vi lyfta fram ett prov på Fredrika Bremers rika brevskatt - göra ett representativt urval som gestaltar tiden - och gestalta denna i en litterär salong med uppläsning av skådespelare och musikinslag.                                         '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                          FREDRIKA BREMER - ALLA TIDERS ENTREPRENÖR?År 2014 firade näringsfriheten i Sverige 150 år. Svenska Dagbladet och Centrum för näringslivshistoria satte strålkastarljuset på 100 av våra framgångsrika entreprenörer som byggt upp svenskt näringsliv. Läsarna avgjorde vem som skulle få hederstiteln "Alla tiders entreprenör".  En av kandidaterna var Fredrika Bremer! Vinnare blev Ingvar Kamprad. Fredrika fick en hedrande 15:e-placering!                                                                                                                 ............................................................................................................................FREDRIKASTIPENDIET Brita Stendahl, Årstasällskapets första ordförande och hedersledamot, har vid flera tillfällen överlämnat en gåva till Fredrikastipendiet. Vi tackar henne varmt och du som vill följa hennes exempel kan sätta in valfri summa på Nordea sparkonto 4105 17 30739.   ............................................................................................................................                                                                                  2 x FREDRIKA - VÄGRÖJARNA Pjäsen har sedan premiären spelats på en rad platser- i skolor, på högskolor, som soppteater, i kyrkor, i församlingssalar och i kulturhus. Vi gör nu ett uppehåll då skådespelarna har andra engagemang.     Kontakt med Årstasällskapet se Styrelse och stadgar

Sällskapets ordförande har uppmärksammats av Haninge kommun för sina kulturgärningar på Södertörn. Hon är en av fyra som tilldelats Haninge kommuns kulturstipendium för 2015. Ur juryns motivering

__________________________________ 

Föredrag hållet på Fredrikadagen på Årsta slott den 20 september 2009.

Helsingfors den 6 september 2009

KÄRA FREDRIKA,

Jag heter Siv Feodoroff , jag är en avlägsen släkting till dig från Finland. Min mor hette Ulla Elisif Bremer. Jag tar mig friheten att skriva att brev åt dig - som jag tänkte läsa upp nu.

Jag undrar vad du skulle tycka om det här?

Vem skulle du vara idag? En politiker - nej. En författare - ja. En akademiker - kanske. En bildkonstnär - ja. En jurist - nej. En människorättskämpe - ja. En snäll sagotant - nej. En miljöaktivist - troligen. Radikal feminist - nej. Journalist - mycket möjligt.

Min uppfattning om dig, är att du är en liberal individualist som går din egen väg, utan att falla in i tidens trendiga strömningar, du är inte rädd för att vara obekväm, du är motsatsen till en konformist. Din far Karl Fredrik och min morfarsfarsfarsfarsfar Josef var bröder. Vi har alltid funnits i Finland. Våra gemensamma rötter finns i Åbo och i Egentliga Finland, rättare sagt i Tykö bruk.

I somras gjorde jag ett besök på Tykö. Tyvärr kände jag inte historiens vingslag där. Den gamla huvudbyggnaden står kvar, den är i privat ägo. Det bremerska släktkapellet håller på att rustas upp men inget enhetligt intryck av ett gammalt bruk finns kvar. Med hjälp av gamla bilder kan man föreställa sig hur det sett ut någon gång, men sorry det är allt. När man läser om våra släktingar på brukstiden blir man ju inte direkt upplivad. De tycks ha sysselsatt sig med att processa och gräla om det mesta.  Jakob, din farfar, som grundade släktens välbestånd, var en rättskaffens man. Robert, Josefs son, var en driftig brukspatron och därtill uppfinnare och fritänkare av rang. Det finns många intressanta historier om denne Robert och hans teorier om världens gång.  Han vidtog bl a mått och steg för att klara sig vid en stundande ny syndaflod. - En anfader att vara stolt över m a o.

Vi senare, tiders ättlingar till dessa stolta brukspatroner, finns spridda i hela landet och företräder säkert alla tänkbara yrken och inriktningar. Dessutom talar många finska i dagens läge. Fast vi som hör till den sk tredje linjen (Viktor Zebors) är kanske mest svenskspråkiga ändå.

Vi, alltså börjande från min morfarsfar, bor i Helsingfors med omnejd. Min morfar Karl Ruben (f 1882) var agronom och - dessutom en ypperlig skribent. Min mormor Inez (f 1882) var utbildad folkskolelärarinna - men som det var på den tiden i sin egenskap av fyrabarnsmor, husmor och hustru åt en tämligen dominant man - inte verksam i det yrke hon utbildat sig till. Enligt min mor Ulla, var Karl Ruben omåttligt stolt över dig, sin namnkunniga anförvant - även om kvinnosaksfrågor säkerligen inte intresserade honom nämnvärt.

Min mor Ulla (f 1918) - yngst av 4 syskon - var en modern flicka. Hon var intresserad av idrott och film och jobbade på filmbolaget Fox. Men också hon följde tidens mönster och prioriterade hem och barn när det kom till kritan.

Mina anmödrar har alltså varit intelligenta starka kvinnor, som antagligen haft drömmar om både det ena och det andra, men som gjort sin plikt som duktiga flickor och sammanhållare av familjen.

Min relation till dig, Fredrika, började då jag som 16 åring fick romanen "Grannarna" till julklapp. Jag har alltid läst mycket och brådmoget. Nu fick jag då höra din röst.  Vi hade i skolan nog nämnt dig på modersmåltimmarna i samband med svensk litteraturhistoria. Och jag kunde då upplysa mina klasskamrater om att detta är en släkting till mig (inte så att jag vore släkt i rakt nedstigande led, men ändå). Jag tyckte romanen var okej, och placerade dig mentalt bredvid Selma Lagerlöf som tidsskildrare. Men då jag året därpå fick dina reseskildringar -"Hemmen i Nya Världen", steg du fram ur bokens sidor och blev en människa, som verkade stå bredvid mig och andas även i denna tid, nästan 150 år efter att boken blivit till. På mina resor "overthere" har det tillkommit en extra dimension, då jag läst dina skildringar om livet på platser jag besökt - och så befunnit mig på samma ställe 150 år senare. - I detta sammanhang kan man verkligen tala om historiens vingslag. - Detta gäller speciellt Delaware och de övriga sydstaterna, samt Kuba - platser som av olika orsaker ligger mig varmt om hjärtat.

Det är fascinerande hur fräscht och ledigt du berättar, alls inte som en liten tant med en spetshätta på huvudet (om du ursäktar mig).

Mina föräldrar gav mig sedan dina böcker till födelsedagar etc. Böckerna fanns ju inte att plocka direkt från hyllan i Akademiska Bokhandeln i Helsingfors, utan måste beställas i god tid.

Så du ser, du har hört till vår familj på något sätt. Denna känsla av släktskap, trots ett faktiskt tidsglapp på 200 år, beror troligen på att jag hört om dig redan som barn. Som barn tar man ju till sig saker direkt och känslomässigt, och inte filtrerat genom överbyggnader konstruerade av erfarenheter och intellekt. Därför kan jag också helhjärtat påstå att du medverkat till att skapa min identitet. Och denna inverkan har varit 100%- igt positiv.

Förutom att du funnits i mitt barndomslandskap, som en förfader som helt självklart är en del av släkthistorien, har du genom din starka personlighet och integritet varit något av en rollmodell och förebild. Något i stil med att; om du Fredrika kunde åstadkomma allt det du gjorde, varför skulle inte jag våga och försöka. Sådana förebilder behövs.

Ja, du Fredrika, du verkade för att kvinnor skulle få ta sin rättmätiga plats i samhället. Få studera, bli yrkesverksamma - att flickor skulle ha de möjligheter att förverkliga sig själva som var helt självklara då frågan var om deras bröder. I den högborgerliga miljö du beskriver, är flickorna närmast drivhusväxter som är till för att behaga. Livet i mera robusta kretsar var nog inte riktigt så, där var väl alla oftast tvungna att dra sitt strå till stacken.

Nu och här - är vi kvinnor allt annat än drivhusväxter. Vi vill, och kan, göra vad vi vill.vMen - vi har kanske istället fått en för stor press på oss, genom att vi förväntas satsa hårt på att utveckla oss, att studera, att skapa karriär och dessutom sköta barn och familj. Hur löser man den ekvationen? Ja, du Fredrika - det nästan något av "Catch 22" över detta. Jag undrar vilka tankar du skulle ha om denna problematik.

I DAG (20 september) är vi här på Årsta slott för att celebrera och komma ihåg dig, - din banbrytande insats som kvinnosakskvinna och författare, - och också inom de intimare sammanhang, som utgörs av släkten, och den upplevda gemenskapen över de finska och svenska gränserna.

Med utmärkt högaktning,
Siv Feodoroff
Din avlägsna släkting från Finland

                                     HÖSTEN 2018

                     Välkomna till höstens evenemang!


Onsdagen den 19 september kl. 16.00, Fredrikadagen:
Att levandegöra ett kulturarv – Fredrika Bremer och Årsta slott.

Plats: Fredrika Bremergymnasiet i Handen, Dalarövägen 64. 


Release av Årstasällskapets senaste skrift om Sällskapets tillblivelse och verksamhet under 30 år, författad av Gunnel Stenqvist. 

Evenemanget ingår som en av programpunkterna för Fredrikadagen 2018 som genomförs på Fredrika Bremergymnasiet. Vi bjuder på lättare förfriskningar. Fri entré.


Arr.: Årstasällskapet i samarbete med Fredrika Bremergymnasiet, ABF Södertörn och Haninge kultur.Söndagen den 28 oktober kl. 13.30-15.00                                       Litterär matiné på ABF-huset, Sveavägen 42 i Stockholm: Årstasällskapet möter Hjalmar Bergman Samfundet - favorit i repris! Fri entré.

Vid Hjalmar Bergman Samfundets årsmöte den 14 april på Örebro länsmuseum uruppfördes en dramatiserad dialog, Kungsköping versus Wadköping - Fredrika Bremer möter Hjalmar Bergman, med utgångspunkt från Fredrika Bremers Hertha (1856) och Hjalmar Bergmans Vi Bookar, Krokar och Rothar  (1912). Bägge är stadskrönikor och har nära kopplingar till Örebro. Dialogen är skriven av Gunnel Furuland, ordförande i Årstasällskapet. Huvudpersonerna gestaltades av Pär Bäckman som Hjalmar och Charlotta Åkerblom som Fredrika. Furuland agerade Klara Johanson som sammanbindande.


 

Lördagen den 8 december 2018 kl. 18.00 

Traditionsenlig konsert i Österhaninge kyrka                          

med sång och musik som Fredrika Bremer uppskattade och uppläsning av Selma Lagerlöfs novell ”Mamsell Fredrika”. 

Samkväm i församlingshemmet efter konserten med glögg och pepparkakor. 


Arr.: Svenska kyrkan i Haninge i samarbete med Årstasällskapet, Haninge kultur och ABF Södertörn. Kyrkbuss. För ytterligare information, se www.svenskakyrkan.se/haninge

 
                                     SOMMAREN 2018                        

I sommar visades slottet med Fredrika Bremer-våningen vid två tillfällen av guider från Årstasällskapet, med särskilt fokus på Fredrika Bremer:
Söndagarna 24 juni och 5 augusti kl 13.30 - 15.00


                                        VÅREN 2018

                                     

Årstasällskapets årsmöte
hölls lördagen den 21 april i Haninge kulturhus i Handen.    

Efter en gemensam lunch lyssnade vi till ett intressant 
redrag av Ove Bring på temat "Kvinnorna och freden".

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, talade, framförallt om Fredrika Bremer, utifrån sin senaste bok, 
Kvinnor och kungar: om krig och fred: fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid. 
Den handlar om säkerhetspolitik och idéhistoria, om kvinnor med starka idéer och kungar med viss makt. Fem Bernadotters roll i utrikespolitiken kombineras med kvinnor som Mary Wollstonecraft, Fredrika Bremer, Bertha von Suttner och Elin Wägner, och deras bidrag till fredsrörelsen.

Därefter följde årsmötet.
Bo Malmsten ledde förhandlingarna. 
Gunnel Furuland omvaldes som ordförande. 
Avgående styrelseledamöterna Margaretha Westman och Elin Engström avtackades och en ny ledamot välkomnades, Christer Ehnemark. Övriga styrelseledamöter omvaldes. 
Samarrangemanget mellan Årstasällskapet och Hjalmar Bergman Samfundet lördagen den 14 april i Örebro
blev en stor succé!

Talpjäsen
Kungsköping versus Wadköping - Fredrika Bremer  möter Hjalmar Bergman, författad av Gunnel Furuland, framfördes i Örebro länsmuseums hörsal. 
I rollerna: Charlotta Åkerblom som Fredrika B, Pär Bäckman som Hjalmar B och Gunnel Furuland själv i rollen som Klara Johanson (KJ). 
Den dramatiserade dialogen ägnas Fredrika Bremers Hertha (1856) och Hjalmar Bergmans Vi Bookar, Krokar och Rothar (1912). Bägge är stadskrönikor med nära kopplingar till Örebro. 


__________________________________  ______________________________________________________


                       ÅRSTA SLOTT MED OMGIVNINGAR


Sommartid öppna visningar av slottet och Fredrika Bremer-våningen. Gruppvisningar av slottet kan tyvärr inte beställas då restaurangen har stängt och slottet för närvarande inte är tillgängligt för besökare.   

Slottet är tyvärr inte tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Årsta slottsstig: Promenera på egen hand på skyltade kulturstigar - Fredrikaslingan och Fornstigen. Fredrikaslingan är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Slottsstigsfolder finns i låda nära busshållplatsen och på slottet.  

Allmänna kommunikationer: Pendeltåg till Västerhaninge station, sedan buss 846 till Årsta slott. 

Bilväg: Nynäsvägen (väg 73), tag av vid Västerhaninge N(C)/Tungelsta och därefter omdelbart till vänster mot Dalarö/Österhaninge kyrka. Efter knappt 2 km, tag av till höger mot Årsta havsbad och Årsta slott. Efter någon km syns Årsta slott till vänster.

____________________________________________________

                           SISTA PROGRAMMET FÖRRA ÅRET

                                   9 DECEMBER 2017  

       FREDRIKA BREMERS JULKONSERT MED RECITATION

                                                                                  Foto: Wikipedia

Plats: Österhaninge kyrka     

Gunilla Franklin, sång och Mikael Fahlstedt, orgel & piano. 
Uppläsning av Selma Lagerlöfs novell "Mamsell Fredrika":   Gunvor Joelsson, recitation. Fri entré. 

Efter konserten samling i församlingshemmet med glögg och pepparkakor. 

Arrangörer: Österhaninge församling i samarbete med Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier. 
Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn.

______________________________________________________                                      


Vid EXTRA ÅRSMÖTE på Årsta slott söndagen den 29 oktober avtackades avgående ordföranden Gunnel Stenqvist varmt för de stora insatser hon gjort för sällskapet. 
Till ny ordförande valdes Gunnel Furuland. 
Till styrelsen valdes Gunnel Algotson och Gunnel Stenqvist. 

______________________________________________________ROMANEN SOM TOG FAJTEN MED PATRIARKATET


                                                                              Foto: Wikipedia.

Carina Burman publicerade måndagen den 29 maj i år en intressant artikel i Svenska Dagbladet om Fredrika Bremers Hertha.

_______________________________________________________________

ÅRSTA SLOTT MED OMGIVNINGAR

Sommartid öppna visningar av slottet och Fredrika Bremer-våningen. Gruppvisningar av slottet kan även beställas per telefon 0706/741245 eller 0733/827523.

Slottet är tyvärr inte tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Årsta slottsstig: Promenera på egen hand på skyltade kulturstigar - Fredrikaslingan och Fornstigen. Fredrikaslingan är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Slottsstigsfolder finns i låda nära busshållplatsen och på slottet.  

Allmänna kommunikationer: Pendeltåg till Västerhaninge station, sedan buss 846 till Årsta slott. 

Bilväg: Nynäsvägen (väg 73), tag av vid Västerhaninge N(C)/Tungelsta och därefter omdedlbart till vänster mot Dalarö/Österhaninge kyrka. Efter knappt 2 km, tag av till höger mot Årsta havsbad och Årsta slott. Efter någon km syns Årsta slott till vänster.

_______________________________________________________________UTGIVNING I SKRIFTSERIEN, NUMMER 8 OCH NUMMER 9

Skriftserien, nr 8
30 år med Fredrika Bremer i forskning och idédebatt

Skriftserien, nr 9
Hertha- "en vexel dragen på framtiden", av Åsa Arping och Gunnel Furuland, introducerar Fredrika Bremers idéroman. NYUTGIVNING AV HERTHA, ELLER EN SJÄLS HISTORIA

.

Fredrika Bremer

HERTHA, ELLER EN SJÄLS HISTORIA


Hertha , eller En själs historia (1856) kretsar kring den frispråkiga Hertha Falk och hennes kamp för frihet, för sig själv och sina ”bundna medsystrar”. Familjeromanens mästarinna Fredrika Bremer (1801–1865) blev under 1840 alltmer radikal. Efter ett besök i det av frihetsidéer sjudande Amerika (1849–1851) lät hon sina tankar ta skönlitterär gestalt. Resultatet blev en märklig brygd av fornnordisk myt och samtidsdoftande modernitet, högstämd idealism och dagspolitisk pamflett.

Även denna emancipationshistoria i småstadsmiljö är (för)klädd i familjeromanens dräkt. Men här är fadern en förtryckare och dottern snarare bitter än behagfull. Hertha är ett offer för den föråldrade svenska familjelagstiftning som fastslår att alla ogifta kvinnor är omyndiga. Hon är deprimerad och tvivlar på Gud. Men så möter hon Yngve, vars kärlek försonar henne med livet, och ger henne styrka att trots allt arbeta för förändring.

Hertha väckte en hel del rabalder i huvudstadspressen när den publicerades hösten 1856 och har levt kvar i litteraturhistorien som vårt lands första idéroman. Åsa Arping och Gunnel Furuland redogör i inledningen och den textkritiska kommentaren för romanens tillkomsthistoria, det bevarade tryckmanuskriptet, mottagandet av originaleditionen och den efterföljande forskningen.

Priset för boken är 150 kr och 120 för medlemmar i Årstasällskapet. Boken kan också köpas på Årsta slott och i samband med sällskapets evenemang

                                                                         TIDIGARE PROGRAM 2017

                         

                                  SÖNDAG 10 SEPTEMBER 2017 

     KULTURARVSDAGEN OCH FREDRIKADAGEN PÅ ÅRSTA SLOTT
          Årets tema är "Natur och kulturarv - miljö med möjligheter"

Med Fredrika Bremer från Norrland till Kuba: professor Heidi Hansson, Umeå universitet, föreläser under rubriken "Ljusets rike: Fredrika i Norrland".

Maria Llerena från Kuba berättar om Fredrika Bremer på Kuba och framför en conga till hennes ära. 

Visning av Fredrika Bremer-våningen och vandring längs Fredrikaslingan i slottsparken. Fri entré. 

Slottsrestaurangen (www.arstaslottgastronomi.se) är öppen kl. 12.00 - 17.00. 

Till Årsta slott reser man kommunalt med pendeltåg till Västerhaninge, sedan med buss 846 till slottet. 

Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn

_______________________________________________________________

        

VID ÅRSMÖTET PÅ ÅRSTA SLOTT LÖRDAGEN DEN 29 APRI 2017

välkomnades Agneta Pleijel som hedersledamot i sällskapet.

Unga stråkar från Haninge musikskola framförde musik från tre sekel (1600-, 1700- och 1800-tal) till hennes ära!

 _______________________________________________________________       

                            


Nyutgivning av Hertha, eller en själs historia 


Hertha, eller en själs historia (1856)

Fredrika Bremer 

Hertha, eller en själs historia, kretsar kring den frispråkiga Hertha Falk och hennes kamp för frihet, för sig själv och sina ”bundna medsystrar”. Familjeromanens mästarinna Fredrika Bremer (1801–1865) blev under 1840 alltmer radikal. Efter ett besök i det av frihetsidéer sjudande Amerika (1849–1851) lät hon sina tankar ta skönlitterär gestalt. Resultatet blev en märklig brygd av fornnordisk myt och samtidsdoftande modernitet, högstämd idealism och dagspolitisk pamflett.

Även denna emancipationshistoria i småstadsmiljö är (för)klädd i familjeromanens dräkt. Men här är fadern en förtryckare och dottern snarare bitter än behagfull. Hertha är ett offer för den föråldrade svenska familjelagstiftning som fastslår att alla ogifta kvinnor är omyndiga. Hon är deprimerad och tvivlar på Gud. Men så möter hon Yngve, vars kärlek försonar henne med livet, och ger henne styrka att trots allt arbeta för förändring.

Hertha väckte en hel del rabalder i huvudstadspressen när den publicerades hösten 1856 och har levt kvar i litteraturhistorien som vårt lands första idéroman. Åsa Arping och Gunnel Furuland redogör i inledningen och den textkritiska kommentaren för romanens tillkomsthistoria, det bevarade tryckmanuskriptet, mottagandet av originaleditionen och den efterföljande forskningen.


                                                      2016


NYUTGÅVA AV HERTHA

Måndagen den 7 november 2016 i Svenska Akademins Börssal hölls ett högtidigt firande av nyutgåvan av Fredrika Bremers roman Hertha. Olika talare höll föredrag om olika aspekter omkring romanen Hertha och dess författare, Fredrika Bremer.

I bilden kan vi se de olika talarna, från vänster till höger var: Gunnel Furuland, Birgitta Holm, Yvonne Hirdman, Maria Schottenius, Stina Ekblad (uppläsare) och Petra Söderlund

Andra bilder från kvällen


Från vänster: Birgitta Holm, Maria Schottenius, Yvonne Hirdman, Gunnel Furuland, Stina Ekblad och Åsa Arping


Stina Ekblad läste några stycken ur romanen.


Utgivarna Åsa Arping och Gunnel Furuland (båda medlemmar i Årstasällskapet).


Haninge kommuns Jämställdhetspris 2016                                

Sällskapet har fått Haninge kommuns Jämställdhetspris. Priset som delas ut under Haningedagen ges till "den eller de som gjort en insats för att, flickor och pojkar, män och kvinnor, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i vårt samhälle". 

Årstasällskapet- Fredrika Bremer har fått priset för "sitt ihärdiga arbete med att lyfta kvinnor i allmänhet och Fredrika Bremer i synnerhet i ett led att öka jämställdheten i Haninge, Sverige och världen" enligt motiveringen.Några medlemmar ur styrelsen- Margareta Runqvist, Gunnel Stenqvist, Doris Agren och Krister Stenberg- tog emot priset. 

Sällskapets ordförande Gunnel Stenqvist tackade för priset: " Vi är glada för denna överraskning som vi fick veta förrgår och jag är säker att Fredrika skulle glädja sig i sin himmel åt att vi har fått det här eftersom vi arbetar i hennes anda och försöker sprida hennes budskap om fred, frihet och rättvisa och det fria ordet, så tusen tack!"  


     

          


Projektet Bremers budskap avslutades 2016 med programmet nedan och övergår nu till Fredrika Bremergymnasiet med styrelseledamoten Christine Arvidsson, bitr. rektor vid gymnasiet, som projektledare. Mer information kommer inom kort.

Bremer i Handen onsdag 14 december 2016 kl. 15.00  i Haninge kulturhus.

Vernissage där barnen/ungdomarna visade upp vad de målat och skrivit under årets workshoppar. Elever från Estetiska programmet deltog med bilder, sång och musik. Cirkelledaren Ulla-Carin Nyquist fanns på plats och mycket mer hände under eftermiddagen – allt i Fredrika Bremers anda. Vi vände oss främst till barn och unga men alla var välkomna! 

Ett samarbete mellan Årstasällskapet, ABF
Södertörn och Fredrika Bremergymnasiet.