Årsta slott av Fredrika Bremer, 1830Årstasällskapet

Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier bildades 1985 för att sprida kännedom om Fredrika Bremers liv och författarskap. Vid samma tid hölls vid Uppsala universitet ett Fredrika Bremer-seminarium under medverkan av svenska och utländska forskare. Resultatet framlades 1987 i skriften "Fredrika Bremer ute och hemma", red. Birgitta Holm.

Sällskapets första ordförande blev Brita K. Stendahl 1985-1990, följd av Barbro Hedvall 1990-1996, Ingrid Claréus 1996-2002, Eva Bonnier 2002-2005, Gunnel Stenqvist 2005-2017, Gunnel Furuland 2017-2019, Elin Engström 2019-2021. Sedan april 2021 är Lena Schultz Sällskapets ordförande.

 Sällskapet uppmuntrar forskning om Fredrika Bremer och söker hålla hennes arbeten tillgängliga.Ytterligare Bremer-brev utgavs 1996 i två band som "Tidigare ej samlade och tryckta brev" av Carina Burman. En skriftserie påbörjades 1993 med Gunnar Sundells "Med Fredrika Bremer i Amerika" , följd av Agneta Pleijels "Övningar med Fredrika Bremer" och Gunnel Furulands "Från Kungsängsliljan till Fyrväplingen. Fredrika Bremer i litterära kalendrar och barnaskrifter", 2000, därefter "Fredrika Bremer - föregångare och förebild", red. Anita Widén 2005, som är en rapport från jubiléet år 2001, som genomfördes för att uppmärksamma Fredrika Bremers födelse 200 år tidigare.

Bremer-våningen på övre planet i Årsta slott, som var familjen Bremers sommarnöje, är fylld med Fredrika-minnen och visas under sommarhalvåret av Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

Medlem i sällskapet blir man genom en insättning av 150 kr på Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers postgirokonto nr 491 56 11-0. Glöm inte att uppge namn och adress eller mejladress!