201202221329897384pT9C1pXy201202221329900113HV839AHJ201202221329897294KrE2sLWc

Uppdatering: bokpratet som skulle hållas den 11 februari har tyvärr behövt ställas in med kort varsel. Nästa avsnitt av Fredrikas salong publiceras senare i vår. 

Varmt välkommen till Fredrikas salong - bokcirkeln kring jämställdhet som tar avstamp i Fredrika Bremers litterära verk!

Nu kan du se det allra första avsnittet där Ebba Witt-Brattström och Patul Sharma samtalar med Fredrika Bremer-förbundets ordf. Camilla Wagner om Bremers banbrytande roman Hertha. 

Håll också utkik efter det digitala bokpratet för dig som läst Hertha och vill diskutera med andra Hertha-läsare: nästa torsdag 11/2 kl 18:30. Mer information finns på haninge.se/fredrikassalong


                  

Fredag med Fredrika - nu är det dags! I eftermiddag kl 15:00 kan du se det första avsnittet av Fredrikas salong - den digitala bokcirkeln från Årsta slottsmuseum. Ebba Witt-Brattström och Parul Sharma samtalar med Fredrika Bremer-förbundets ordf. Camilla Wagner om Bremers banbrytande roman Hertha. Avsnittet finns tillgängligt här från kl 15:00 och på YouTube så att du kan se det på en tid som passar dig. 

Varför inte bänka dig redan idag med gott fredagsfika? Välkommen till Fredrikas salong! Håll också utkik efter det digitala bokpratet där du kan delta - nästa torsdag 11/2 kl 18:30.


FREDRIKAS SALONG – TÄVLING!


 Välkommen till Fredrikas salong - en ny bokcirkel i samarbete mellan Fredrika Bremer-förbundet, Årstasällskapet och Årsta slottsmuseum/Haninge kommun. En bokcirkel med fokus på kvinnohistoria, litteratur och - Fredrika Bremer. Bokcirkeln spelas in på självaste Årsta slott och du kan vara med digitalt, utan kostnad. Första bokcirkelträffen blir i januari 2021 och vi återkommer med exakt datum för lanseringen. Den första boken som vår moderator Camilla Wagner, ordf. i Fredrika Bremer-förbundet, diskuterar med panelen är HERTHA - Fredrika Bremers världsberömda roman. Läs den gärna under jullovet så får du ut desto mer av att delta i bokcirkelträffen. 

Varmt välkommen!

                     


                       ÅRSTA SLOTT MED OMGIVNINGAR

Sommartid anordnar Kultur- och fritidsförvaltningen, Haninge kommun visningar av Årsta slottsmuseum. Gruppvisningar av slottet kan bokas där.

I slottet finns tyvärr inte hiss eller ramper, så tillgängligheten är begränsad för personer med rörelsehinder.

Årsta slottsstig: Promenera på egen hand på skyltade stigar - Fredrikaslingan är lättillgänglig på anlagda promenadvägar. 

Allmänna kommunikationer: Pendeltåg till Västerhaninge station, sedan buss 846 till Årsta slott.

Bilväg: Nynäsvägen (väg 73), tag av vid Västerhaninge N(C)/Tungelsta och därefter omdelbart till vänster mot Dalarö/Österhaninge kyrka. Efter knappt 2 km, tag av till höger mot Årsta havsbad och Årsta slott. Efter någon km syns Årsta slott till vänster.


ÅTERUTGIVNING AV FADER OCH DOTTER 2019

Fader och dotter är en exakt återgivning av Fredrika Bremers sista tryckta roman Fader och dotter från 1858. Utgåvan avslutas med en bakgrundsteckning till romanens tillkomsthistoria och ordförklaringar.

Fader och dotter kan köpas direkt från utgivaren Gunnel Furuland för 200 kronor inklusive frakt och beställes via e-post gunnel.furuland@gmail.com. Faktura bifogas i paketet. 


UTGIVNING I SKRIFTSERIEN, NUMMER 10

Skriftserien, nr 10
Att levandegöra ett kulturarv   Fredrika Bremer och Årsta slott              Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 30 år, av Gunnel Stenqvist .
NYUTGIVNING AV HERTHA, ELLER EN SJÄLS HISTORIA

.

Fredrika Bremer

HERTHA, ELLER EN SJÄLS HISTORIA


Hertha , eller En själs historia (1856) kretsar kring den frispråkiga Hertha Falk och hennes kamp för frihet, för sig själv och sina ”bundna medsystrar”. Familjeromanens mästarinna Fredrika Bremer (1801–1865) blev under 1840 alltmer radikal. Efter ett besök i det av frihetsidéer sjudande Amerika (1849–1851) lät hon sina tankar ta skönlitterär gestalt. Resultatet blev en märklig brygd av fornnordisk myt och samtidsdoftande modernitet, högstämd idealism och dagspolitisk pamflett.

Även denna emancipationshistoria i småstadsmiljö är (för)klädd i familjeromanens dräkt. Men här är fadern en förtryckare och dottern snarare bitter än behagfull. Hertha är ett offer för den föråldrade svenska familjelagstiftning som fastslår att alla ogifta kvinnor är omyndiga. Hon är deprimerad och tvivlar på Gud. Men så möter hon Yngve, vars kärlek försonar henne med livet, och ger henne styrka att trots allt arbeta för förändring.

Hertha väckte en hel del rabalder i huvudstadspressen när den publicerades hösten 1856 och har levt kvar i litteraturhistorien som vårt lands första idéroman. Åsa Arping och Gunnel Furuland redogör i inledningen och den textkritiska kommentaren för romanens tillkomsthistoria, det bevarade tryckmanuskriptet, mottagandet av originaleditionen och den efterföljande forskningen.


                                                      2016

NYUTGÅVA AV HERTHA

Måndagen den 7 november 2016 i Svenska Akademins Börssal hölls ett högtidigt firande av nyutgåvan av Fredrika Bremers roman Hertha. Olika talare höll föredrag om olika aspekter omkring romanen Hertha och dess författare, Fredrika Bremer.

I bilden kan vi se de olika talarna , från vänster till höger var: Gunnel Furuland, Birgitta Holm, Yvonne Hirdman, Maria Schottenius, Stina Ekblad (uppläsare) och Petra Söderlund

Andra bilder från kvällen


Från vänster: Birgitta Holm, Maria Schottenius, Yvonne Hirdman, Gunnel Furuland, Stina Ekblad och Åsa Arping


Stina Ekblad läste några stycken ur romanen.


Utgivarna Åsa Arping och Gunnel Furuland (båda medlemmar i Årstasällskapet).


Haninge kommuns Jämställdhetspris 2016                               

Sällskapet har fått Haninge kommuns Jämställdhetspris. Priset som delas ut under Haningedagen ges till "den eller de som gjort en insats för att, flickor och pojkar, män och kvinnor, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i vårt samhälle".

Årstasällskapet- Fredrika Bremer har fått priset för " sitt ihärdiga arbete med att lyfta kvinnor i allmänhet och Fredrika Bremer i synnerhet i ett led att öka jämställdheten i Haninge, Sverige och världen" enligt motiveringen.Några medlemmar ur styrelsen- Margareta Runqvist, Gunnel Stenqvist, Doris Agren och Krister Stenberg- tog emot priset.

Sällskapets ordförande Gunnel Stenqvist tackade för priset: "Vi är glada för denna överraskning som vi fick veta förrgår och jag är säker att Fredrika skulle glädja sig i sin himmel åt att vi har fått det här eftersom vi arbetar i hennes anda och försöker sprida hennes budskap om fred, frihet och rättvisa och det fria ordet, så tusen tack!"


Årstasällskapet

Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier bildades 1985 för att sprida kännedom om Fredrika Bremers liv och författarskap. Vid samma tid hölls vid Uppsala universitet ett Fredrika Bremer-seminarium under medverkan av svenska och utländska forskare. Resultatet framlades 1987 i skriften "Fredrika Bremer ute och hemma", red. Birgitta Holm.

Sällskapets första ordförande blev Brita K. Stendahl 1985-1990, följd av Barbro Hedvall 1990-1996, Ingrid Claréus 1996-2002, Eva Bonnier 2002-2005, Gunnel Stenqvist 2005-2017, Gunnel Furuland 2017-2019. Sedan oktober 2019 är Elin Engström Sällskapets ordförande. Sällskapet uppmuntrar forskning om Fredrika Bremer och söker hålla hennes arbeten tillgängliga.Ytterligare Bremer-brev utgavs 1996 i två band som "Tidigare ej samlade och tryckta brev" av Carina Burman. En skriftserie påbörjades 1993 med Gunnar Sundells "Med Fredrika Bremer i Amerika" , följd av Agneta Pleijels "Övningar med Fredrika Bremer" och Gunnel Furulands "Från Kungsängsliljan till Fyrväplingen. Fredrika Bremer i litterära kalendrar och barnaskrifter", 2000, därefter "Fredrika Bremer - föregångare och förebild", red. Anita Widén 2005, som är en rapport från jubiléet år 2001, som genomfördes för att uppmärksamma Fredrika Bremers födelse 200 år tidigare.

Bremer-våningen på övre planet i Årsta slott, som var familjen Bremers sommarnöje, är fylld med Fredrika-minnen och visas under sommarhalvåret av Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

Medlem i sällskapet blir man genom en insättning av 150 kr på Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers postgirokonto nr 491 56 11-0

  

BOKEN OM ÅRSTA SLOTT 

Gunnel Stenqvist & Gunnel Furuland

Årsta slott - en kulturskatt i Haninge. 2012

Här framträder ett fantasieggande persongalleri med korsfarare, amiraler, kulturpersonligheter, köpmän och ”vanligt folk”. Inte minst lyfter boken fram Fredrika Bremer, berömd författarinna och kulturpersonlighet som levde och verkade på Årsta slott. Köpes genom Årstasällskapet eller Akademibokhandeln i Handen. Årstasällskapets pris: 120 kronor (medlemmar i Årstasällskapet 100 kronor).

För medlemskap, se nedan.   


Om Årstasällskapet Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier  bildades 1985 för att sprida kännedom om Fredrika Bremers liv och författarskap. Vid samma tid hölls vid Uppsala universitet ett Fredrika Bremer-seminarium under medverkan av svenska och utländska forskare. Resultatet framlades 1987 i skriften "Fredrika Bremer ute och hemma", red. Birgitta Holm.

MEDLEM i sällskapet blir man genom att sätta in 150 kr på PlusGirokonto 491 56 11 - 0. Glöm inte att uppge namn, adress och andra kontaktuppgifter, gärna e-postadress!